Lepingu tingimused

Lepingu tingimused

 

 1. Alljärgnevad üldised lepingu tingimused allpool määratletud veebilehel müügiks ja kasutamiseks (siit alates viidatud lühidust silmas pidades kui „Üldised tingimused“) rakenduvad ja reguleerivad kõikide GPS EESTI OÜ toodete online müüki (siit alates viidatud kui „Tooted“ või „Toode“), mis on registreeritud kontoriga Eesti, Tallinn, Masti 17, 11911, KMKR. nr. EE101174738, e-mail: eesti@sparcofashion.com, läbi oma IT platvormi, mis on ligipääsetav domeenil sparcofashion.com ja mistahes tulevasel mobiilirakendusel (kas koos või eraldi; lühidust arvesse võttes on sellele allpool viidatud kui „Veebileht“). ee.sparcofashion.com
 2. Üldtingimusi võidakse muuta ja nende avaldamise kuupäev veebilehel võrdub jõustumise kuupäevaga.
 3. Veebilehe kasutamine ja ostutellimuse saatmine on lubatud ainult isikutele, kes:
 4. on lugenud ja nõustunud Veebilehel informatsiooni tingimustega, mis puudutab isikuandmete töötlemist, tehes vastava märke õigesse kasti (siit alates viidatud lühiduse huvides kui „Privaatsuspoliitika“);
 5. on lugenud ja nõustunud Üldiste tingimustega, märgistades sobiva kasti Veebilehel;
 6. on tarbijad, kes vastavalt Tarbijakoodeksile on füüsilised isikud, kes tegutsevad toodete ostmisel eesmärkidel, mis pole seotud teostatava ettevõtluse, kaubanduse, käsitöö või kutsetegevusega;
 7. D) on täiskasvanud
 8. E) omavad elukohta või alalist elukohta ja taotlevad toodete tarnimist Euroopas

 

1.Kohaldamisala

Üldtingimused reguleerivad kogu GPS EESTI OÜ poolt Veebilehel näidatud ja müügiks pakutavate toodete Kasutaja poolt teostatavat kaugmüüki. Ühtset müügilepingut saab lõpetada ainult elektroonilisel kujul, sisenedes Kasutajana Veebilehele, milles Kasutaja aktsepteerib, märgistades vastava kastikese (siit alates lühiduse huvides viidatud kui „osuta ja klõpsa“), GPS EESTI OÜ lepingutingimuste ja ostutellimuse realiseerimise vastavalt Veebilehe poolt ette nähtud korrale, mille GPS EESTI OÜ  aktsepteerib.

Enne müügilepingu sõlmimist on Kasutaja teadlik ja aktsepteerib tingimusteta, et tema läbirääkimisdeklaratsioonid, Üldtingimustega nõustumine ja samuti lepingu sõlmimine kehtivad elektrooniliselt ja samuti ka läbi osuta ja klõpsa valiku ja/või faktide osas, mis on lõplikud (nt toodete eest tasumine ja toodete ülevõtmine Kasutaja poolt).

Allpool artiklis 3 viidatud Veebilehelt saadud Kasutaja ostutellimuse edastamine, millel on lepinguline väärtus, sõltub Kasutaja aktsepteerimisest, osutades ja klõpsates selleks Veebilehel vastavale kastile, Üldtingimustest ja Privaatsuspoliitikast.

Kasutaja kohustub vaatama läbi, enne oma tellimuse kinnituse tegemist Üldtinguimused ja samuti Privaatsuspoliitika põhimõtted, kinnitades, et ta mõistab eelnimetatud dokumente ja aktsepteerib need täies ulatuses.

1.3 Kasutajal on võimalik ja on ühtlasi soovitatav, et ta seda teeks, laadida alla ja arhiveerida Üldtingimused, minnes spetsiifilisele ikoonile „Üldtingimused“ Veebilehel ja samuti lingi kaudu, mis on näidatud tellimuse kinnitusel GPS EESTI OÜ.

1.4 Rakenduvad Üldtingimused jõustuvad tellimuse esitamise kuupäeval, millele on viidatud allpool artiklis 3.

 

 1. Lepingu-eelne informatsioon ja lepingu sõlmimine

 

2.1 Kasutaja vaatab enne ostulepingu sõlmimist läbi endale sobival ajal Toote iseloomulikud tunnused, mis on näidatud individuaalsetel tootelehtedel. GPS EESTI OÜ kohustub kirjeldama tutvustama müüdavaid tooteid Veebilehel parimal võimalikul viisil. Siiski võib esineda teatud vigu, ebatäpsusi või väikeseid erinevusi veebilehel kujutatud toote ja reaalse toote vahel. Lisaks ei moodusta Veebilehel toodud Toodete fotod lepingu osa, kuna neil on ainult illustratiivne tutvustav roll.

2.2 Ostutellimuse üleandmisega kinnitab Kasutaja, et on saanud järgneva informatsiooni, enne ostulepingu sõlmimist ja enne ostu kinnitamist „maksekohustusega“:

-GPS EESTI OÜ tuvastamine ja kontaktid;

-toote kogukulud, sh maksud (kui need rakenduvad), tarnekulude ja muude kulude makseandmed;

-maksekohustus ja maksemeetodid;

-ajavahemik, mille ulatuses GPS EESTI OÜ on kohustatud tooted tarnima;

-tingimused, tähtajad ja protseduurid lepingust loobumise õiguse teostamiseks (antud tingimuste artikkel 7), samuti loobumise vorm lisana 1, Seadusandliku Dekreedi 21/2014 osana B;

-info selle kohta, et Kasutaja peab tasuma kaupade tagastamise kulud neist loobumise korral;

-õigusliku garantii olemasolu ja vastavus ostetud kaupadele

-kui need rakenduvad, müügijärgse nõustamise tingimused ja kaubanduslikud  garantiid, mida pakub GPS EESTI OÜ.

2.3 Kasutaja võib igal ajal ja igal juhul olla teadlik enne lepingu sõlmimist infost, mis on seotud GPS EESTI OÜ tuvastamisega, mis on vastavalt esitatud, sh:

 

GPS EESTI OÜ

Registreeritud kontor:

Masti 17

11911–Tallinn

Eesti

KMKR nr. EE101174738

E-mail: eesti@sparcofashion.com

2.4 Vastavalt Elektroonilise Kaubanduse Seadusele, informeerib GPS EESTI OÜ Kasutajat, et:

 1. a) Toote ostuks peab Kasutaja täitma kõik osad ja saatma tellimuse vormi elektroonilises formaadis, järgides Veebilehel antud juhiseid. Kasutaja peab lisama Toote „Ostukorvi“ ja olles lugenud Üldtingimusi ja Privaatsuspoliitikat ning kinnitades nende aktsepteerimist hiireklõpsuga, minema tarnedetailide juurde, nagu nt e-maili aadress, telefoninumber ning mistahes arve; valima soovitud maksemeetodi ja kinnitama tellimuse;
 2. b) enne tellimuse vormi saatmise töötlemist saab Kasutaja aeg-ajalt kindlaks määrata ja parandada mistahes andmete sisestamsiel tekkinud vead, järgides Veebilehel antud juhiseid ning mis kaasnevad ostmise erinevate etappidega;
 3. c) kui tellimuse vorm on registreeritud, saab GPS EESTI OÜ saata Kasutajale, näidatud emaili aadressile, tellimuse kinnituse e-maili, millele on lisatud Üldtingimsued ja Privaatsuspoliitika, eelnevas artiklis 3.2 sisalduv info; info, mis puudutab ostetud Toote iseloomulikke tunnuseid, detailset hinda; kasutatud maksevahendeid; tarnekulusid ja mistahes lisakulusid, samuti näidatud kulud abiteenuste eest, kui need on ette nähtud. Müügileping on sõlmitud, kui GPS EESTI OÜ saadab Kasutajale eelnimetatud tellimuse kinnituse e-maili. Soovitatav on hoida saadud e-mail ja selle lisad ostu tõendina või salvestada need vastupidavale andmekandjale.
 4. d) ostutellimus täidetakse GPS EESTI OÜ andmebaasis vajalikuks ajaks, et tellimus töödelda ja igal juhul peab see toimuma seadusega kooskõlas.
 5. Müügitingimused

3.1 Veebilehel avaldatud pakkumistes on saadaval piiratud aja jooksul ja piiratud koguses Tooteid. Pakkumiste kehtivusaeg on märgitud Veebilehel.

3.2 Kõik Veebilehel näidatud hinnad on väljendatud eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu. Samuti on seal selgelt välja toodud tarnekulud (aadressil) ja need  sisaldavad käbemaksu. See summa näidatakse tellimuse vormile enne tellimuse esitamist  ja tellimuse kinnitusmeilis eraldi.

3.3 Toodete hinda võib ilma ette teatamata muuta, eeldusel, et kasutajalt küsitakse tellimuse edastamise ajal tootelehel avaldatud hinda.

3.4 Tooteid võib müüa soodushinnaga. Tootelehel näidatud allahindlusprotsent arvutatakse turu-uuringute põhjal või tootja poolt viidatud avalikkusele tavapäraselt kasutatava noteeritud hinna põhjal. Igal juhul on ülalnimetatud võrdlushind vaid toote väärtuse näitaja ja mõnes ettevõttes võib tegelik hind olla erinev.

3.5 Toode jääb GPS EESTI OÜ omandiks, kuni ostuhind ja Kasutaja kulud on tasutud.

3.6 GPS EESTI OÜ töötleb ostutellimust alles pärast autoriseeritud kinnituse saamist, et Kasutaja tasub kogu võlgnetava summa, mis koosneb ostuhinnast, tarnekuludest ja lisakuludest, mis on näidatud tellimisvormis.

3.7 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse keelduda tellimustest Kasutajatelt, kes ei anna piisavat garantiid oma maksejõulisusest või kellega on pooleli vaidlusalused küsimused.

 

4 Saadavus

4.1 Veebilehel pakutavate Toodete arv on piiratud ja need võivad juba enne pakkumise aegumist otsa saada. Seetõttu võib juhtuda, et tellitud Toode pole enam saadaval isegi pärast GPS EESTI OÜ poolt tellimust kinnitava e-maili saatmist. Tellitud Toote lõppemise korral teavitatakse Kasutajat koheselt e-maili teel ja ostutellimus tühistatakse.

GPS EESTI OÜ kohustub Kasutaja äranägemisel asendama tellitud Toote uuega või hüvitama Kasutaja makstud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellimisest.

Tagasimakse osas suheldakse Kasutajaga e-maili vahendusel ja selle tasumiseks kasutatakse sama maksemeetodit nagu Kasutaja kasutas kauba eest tasumiseks, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

4.2 GPS EESTI OÜ keeldub vastutamast tagasimaksega seotud viivituste eest, mis sõltuvad Kasutaja valitud maksemeetodist, GPS EESTI OÜ kasutatud pangast või Registreeritud pangast.

 1. Tarnimine

5.1 Tarnitakse ainult Euroopa-siseselt, Kasutaja poolt ostutellimuses märgitud postiaadressile ning seejuures on Madeira ja Açorese piirkonnad selgelt välistatud. Ostutellimuses Kasutaja poolt märgitud aadressi loetakse tarneaadressiks ja seda ei saa pärast ostmisprotsessi lõppu mingil viisil muuta. Kasutaja ainuisikuliselt vastutab tarnimiseks ette nähtud aadressi õigsuse eest. Selleks, et vältida võimalikke pettuseid, jätab kohaletoiemtamise eest vastutav vedaja endale õiguse kontrollida Kasutaja isikut, kontrollides tema isikut tõendavat dokumenti, mis näitab tellimuse ja makseandmete kokkulangemist. Samal eesmärgil peab Kasutaja andma oma telefoninumbri, eelistatavalt mobiiltelefoni numbri- mida saab kasutada tehingu või tarne protsessis ning märkima ka nime sisetelefonil või uksekella olemasolul tarneaadressil.

5.2 Tarneajad on märgitud ostuprotsessis. Konkreetse kohaletoimetamsie kuupäeva märkimata jätmise korral toimub see hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates GPS EESTI OÜ tellimuse  kinnitamisest.

5.3 Toodete üleandmisel määratud vedajale, saadetakse Kasutajale saadetist kinnitav e-mail, mis sisaldab võimaluse korral jälgimiskoodi, mille abil saab saadetise olekut kontrollida vedaja veebilehel. Kohaletoimetamine toimub esmaspäevast reedeni tavalisel tööajal, va. pühad.

5.4 Kohaletoimetamine loetakse lõpetatuks, kui Toode on Kasutajale kättesaadavaks tehtud ostutellimuses märgitud aadressil. Tuppa kohaletoimetamist ei võimaldata.

5.5 Vääramatust jõust tingitud kohaletoimetamise takistuste korral ei saa GPS EESTI OÜ mingil moel vastutada.

5.6 Juhul, kui Toodet ei tarnita või tarnitakse hilinenult, võib Kasutaja esitada kaebuse GPS EESTI OÜ e-maili vahendusel järgmisele aadressile:

E-mail: eesti@sparcofashion.com näidates tellimuse numbrit ja kuupäeva, nagu on kirjas tellimust kinnitavas e-mailis, lisaks arve kuupäevale, kus see välja anti.

GPS EESTI OÜ vaatab kaebuse läbi ja edastab tulemuse nii kiiresti kui võimalik Kasutajale, kuid igal juhul 30 (kolmekümne) päeva jooksul, alates kaebuse esitamise kuupäevast.

Kui selgub, et tarnimata jätmine või tarne viivitus on tingitud ettevõttest GPS EESTI OÜ ja selle põhjuseks pole tarne täitmise mittevõimalikkus juba eelnevalt, valesti arveldamisest või force majeure (vääramatu jõu)  tõttu tarne mittevõimalikkusest:

 • tarnimata jätmise korral jätkab GPS EESTI OÜ Kasutaja makstud summa tagasimaksmist nii ruttu kui võimalik, kuid igal juhul 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nõude esitamise kuupäevast. Hüvitise suurus räägitakse läbi e-maili vahendusel ja kasutades sama makseviisi, nagu Kasutaja, kui osapoolte vahel ei ole just kokku lepitud või vautšeri abil. Siiski mõistetakse seejuures, et GPS EESTI OÜ ei vastuta mistahes viivituse eest, mis on tingitud Kasutaja poolt kasutatud maksemeetodi juhtimissüsteemist, IDT pangast või Kasutaja enda pangast. Kasutaja võimalus saada kaubanduspakkumisi jääb muutumatuks;
 • tarne viivituse korral rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva, võrreldes Veebilehel näidatud konkreetse tarnetähtajaga või, kui seda pole märgitud, maksimaalse tähtajaga 30 (kolmkümmend) päeva alates tellimuse väljasaatmisele järgnevast päevast. Kui Kasutaja soovib endiselt ostetud Tooteid säilitada, hüvitab GPS EESTI OÜ võimalikult kiiresti ja igal juhul 30 (kolmekümne) päeva jooksul kaebuse esitamise kuupäevast kõik Kasutaja poolt tasutud tarnekulud. Kui aga Kasutaja ei soovi Tooteid säilitada, rakendub eelnev paragrahv.

6 Lepingust taganemine

6.1 Kasutajal, kes ostis Tooted Veebilehe kaudu, on õigus GPS EESTI OÜ `ga sõlmitud lepingust taganeda  ilma mingi karistuseta ja põhjust täpsustamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kasutaja või kolmanda osapoole kauba saamise kuupäevast- erinev vedajast ja spetsiifiliselt Kasutaja poolt määratud Toote ostmise protsessi ajal- tähendab viimase toote tarnimise kuupäeval, juhul kui tarnitud tooteid edastatakse rohkem kui ühe tarnega.

Taganemisõiguse kasutamiseks peab Kasutaja teatama GPS EESTI OÜ`le oma sõlmitud lepingu taganemise otsusest, kasutades selleks vormi Veebilehel – „Kauba ja raha tagastamine“. Ja järgides meili teel saadud juhiseid. Kasutaja peab märkima tellimuse numbri, mis on olemas tellimuse kinnituses, oma e-maili aadressi ja tellimuse kuupäeva, samuti arve kuupäeva, kus see on väljastatud.

Kasutaja peab andma GPS EESTI OÜ `le otsese tarne või saadetise, kasutades selleks lepingulist vedajat, ilma liigse viivituseta ja igal juhul 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taganemise teatamise kuupäevast, ostetud Toodetele, mis on lisatarvikutele lisatud.

Tooted tuleb tagasi saata vastavalt juhistele, mis saadetakse e-.mailiga näidatud aadressile ja millel on spetsiifiline tagastuse identifitseerimisnumber. Kui tagastus saadetakse erinevale aadressile või kui tagastuse ID number on puudu, ei saa GPS EESTI OÜ enam garanteerida ülalkirjeldatud tagastuse õigeaegset haldust. Tähtaeg on täidetud, kui Kasutaja tagastab Toote enne 14 (neljateistkümne) päeva möödumist taganemisest teatamise kuupäevast. Mistahes täiendava info saamiseks, võtke palun ühendust GPS EESTI OÜ`ga e-maili aadressil: eesti@sparcofashion.com

6.2 Taganemisõiguse kasutamise oluline tingimus on tagastatavate Toodete materiaalne terviklikkus. Tooted ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kasutaja vastutab kaupade väärtuse vähenemise eest, mis on põhjustatud Toodete käsitlemisest muul eesmärgil, kui ainult nende olemusest, iseloomulikest tunnustest ja toimimisest  arusaamiseks. Selleks on soovitatav tagastada Tooted, mis on korralikult pakitud oma originaalpakendisse või transpordiks võrdselt sobivasse pakendisse.

6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks ei pea tagastatav kaup olema kindlustatud transpordist põhjustatud varguse ja juhusliku kahju eest. Kuna kauba tagastamisega kaasnev risk lasub ostjal, kutsub GPS EESTI OÜ ostjat, kes kavatseb taganemisõigust kasutada tagada oma kulul tarne näidatud väärtuses ostu e-maili kinnituse järjekorras.

6.4 Ilma, et see piiraks ülalnimetatud punktide 6.1, 6.2, 6.3 täitmist, hüvitab GPS EESTI OÜ kasutaja tagastatud toote ostmise eest tasutud summad – eeldusel, et tagastamise saatmiskulud kannab Kasutaja – ilma liigse viivituseta ja võimalikult lühikese aja jooksul ning igal juhul 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil GPS EESTI OÜ sai teadlikuks Kasutaja taganemisõiguse kasutamise soovist; tagasimakse võib peatada kuni Toote kättesaamiseni  või kuni Kasutaja on tõestanud, et ta on Toote tagastanud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Tagasimakse summa räägitakse läbi e-maili teel ja tasutakse sama maksemeetodiga, nagu Kasutaja kasutas või Kasutaja nõusolekul vautšeriga. Juhul, kui Kasutaja on kauba kohaletoimetamise eest tasunud sularahas, peab ta teavitama omanikule IBAN numbri, ees- ja perekonnanime punktis 6.1 näidatud vormis, et võimaldada tagastatud toote summa tagastamist. Tagastatud toodete puhul ei hüvitata Kasutaja poolt kulusid, mis on tekkinud ostetud toote tasumisega seoses tarnimisega (sularaha tarnimisel).

Juhul, kui Kasutaja kasutab GPS EESTI OÜ poolt soovitatud kullerit toote tarneviisina, arvestatakse saadetise maksumus tagastatava toote hüvitisest maha (tagasisaatmiskulu eurodes) iga tagastatud toote eest.

Mõistetakse, et GPS EESTI OÜ ei vastuta kogu tagasimakse krediteerimisega seotud viivituste eest, mis sõltuvad Kasutaja, GPS EESTI OÜ pangast või Kasutaja pangast. See ei piira samas Kasutaja võimalust kinni pidada olemasolevates kaubanduslikest pakkumistest. 6.5 Taganemisõigus on välistatud juhul, kui müük on seotud mõõtude järgi valmistatud või isikupärastatud toodetega, mida ei saa oma olemuse tõttu tagastada või mis võivad saada kahjustatud või kiiresti rikneda.

6.6 Toote muutmise poliitika. GPS EESTI OÜ ei luba sparcofashion.com veebilehel Kasutaja poolt ostetud toodet vahetada mõne muu veebilehel tutvustatud tootega. Kui Kasutaja soovib siiski tootevahetust, peab ta kasutama oma õigust eelnev toode tühistada vastavalt punkti 6.1 sätetele ja ostma soovitud toote hiljem.

 1. Maksmine

7.1 Veebilehelt ostetud Toodete eest tasutakse pangalingi, PayPali ja krediitkaardiga. GPS EESTI OÜ aktsepteerib Visa ja Mastercard krediitkaarte.

7.2 Suurema turvalisuse tagamiseks on makseandmetele juurdepääs vaid makseteenuse pakkujal, samas kui GPS EESTI OÜ puudub võimalus selliseid andmeid teada saada või säilitada. Täpsemalt, krediitkaarditehingute osas ei salvestata kaardiandmeid GPS EESTI OÜ arvutisüsteemides. Tundliku teabe haldamise eest hoolitsevad subjektid, kes tegelevad makseteensutega ja GPS EESTI OÜ ei saa andmeid enda käsutusse ega neid mingil viisil salvestada.

7.3 Tellimuse vormistamise ajal ei võeta tasu krediitkaardilt, mida Kasutaja maksmiseks kasutab. Tasu võetakse alles pärast lepingu sõlmimist ja pärast seda, kui a) on kontrollitud krediitkaardiandmeid, mida kasutaja makse tegemiseks kasutas ja b) krediitkaardiettevõte, mida kasutaja kasutab, on väljastanud volituse debiteerimiseks.

7.7 GPS EESTI OÜ müügitoimingute suhtes ei kehti arve väljastamise kohustus ega kinnituse kohustus kviitungi või arve väljastamisega. Kasutaja saab e-kirja, milles kinnitatakse sama kokkuvõtlik tellimus. Kui Kasutaja taotleb arve väljastamist, on sama asi vajalik ka päiseandmete näitamiseks ja nende osas suhtlemiseks ostuprotsessi ajal.

Kokkuvõte- või kui see on vajalik ostuprotsessi ajal, arve,  iga ostu kohta on saadaval sektsioonis „Teie arve – Teie tellimused“. Arve väljastamise taotlus konkreetse ostmise käigus ei hõlma arve autmaatset väljastamist järgmiste ostude jaoks.

7.5 Makse tasumata jätmise korral tasub GPS EESTI OÜ Kasutaja tasumata jäetud makse haldamisega seotud kulud ja keeldub ostutellimuse edasisest täitmisest, andes sellest teada Kasutajale e-maili teel.

 1. Toodete garantiid ja mittevastavus

 

8.1 Veebilehel pakutavate toodete kirjelduse on koostanud GPS EESTI OÜ, et pakkuda Kasutajale võimalikult palju infot toote hindamiseks selle põhjal, mille tarnijad on omal vastutusel GPS EESTI OÜ-le edastanud. Veebilehel avaldatud Toodete pildid ja värvid võivad tegelikest erineda nende visualiseerimiseks kasutatavate süsteemide ja/ või tööriistade kohalike seadete tõttu. GPS EESTI OÜ ei vastuta tellitud toote ja veebilehel esineva toote kirjelduse mittevastavuse eest juhul, kui mittevastavus tuleneb tarnija kirjelduse vigadest, millest GPS EESTI OÜ ei saanudki olla teadlik.

8.2 Kõikidele Veebilehel müüdavatele toodetele kehtib vastavuse seaduslik garantii. Juriidiline garantii kehtib kõikidele Veebilehel tehtud ostudele. Detailsemalt:

-juhul, kui Kasutaja leiab, et üks või mitu toodet on defektsed, peab ta 2 (kahe) kuu jooksul pärast defekti avastamist võtma klienditeenindusega ühendust e-posti teel järgmisel e-posti aadressil: eesti@sparcofashion.com

ja saatma tähitud kirja GPS EESTI OÜ registreeritud kontorisse: GPS EESTI OÜ, Eesti, Tallinn, Masti 17, 11911, teatades üksikasjalikult ilmnenud probleemist.

Sel juhul peab Kasutaja korraldama oma kuludega uuesti suletud toote ja selle lisavarustuse tagastamise GPS EESTI OÜ-le 5 (viie) päeva jooksul pärast selle teatavakstegemist. Kui GPS EESTI OÜ tuvastab temale teatatud defekti olemaoslu, annab ta mõistliku ajaperioodi jooksul alates kasutaja kaebuse saamisest võimaluse defektse toote asendamiseks või parandamiseks või, kui see on Kasutaja poolt aktsepteeritud, viimase kasuks välja sooduskupongi, mis võrdub 100 % toote väärtusest ja kasutaja tagastamisega seotud kuludest, mida kasutatakse teise Veebilehel oleva toote ostmiseks.

Punktides a, b ja c nimetatud garantii kattuvuse korral sisaldab GPS EESTI OÜ tehtud tagasimakse ka kõiki kasutaja tagastuskulusid.

8.3 Tootele, mida Kasutaja on mingil viisil muutnud, ei kehti õiguslik garantii. Õigusliku garantii alla ei kuulu ka kõik juhuslikest või kasutaja vastutusest tulenevad vead.

8.4 Müüdud toodete tavapärane garantii on neil toodetel, mida tarnib otseselt tootja.

 

 1. GPS EESTI OÜ kohustused ja vastutus

9.1 GPS EESTI OÜ kohsutub Veebilehel pakutavate toodete kirjelduses kõik vead parandama võimalikult lühikese aja jooksul, alates nendest teatamisest. Sellistest vigadest teatamiseks on võimalik pöörduda sissejuhatuses viidatud aadressil GPS EESTI OÜ klienditeenindusse.

9.2 GPS EESTI OÜ ei vastuta mingite kahjustuse eest, mis tulenevad toote väärast kasutamisest ja/või mitte vastavalt juhiste järgi kasutamisest ning ettenägematutest olukordadest või vääramatust jõust tuleneva kahjustuse korral.

9.3 GPS EESTI OÜ ei vastuta kasumi kaotuse, saamata jäänud tulude, andmete või mistahes muu kaudse ja nendest tuleneva mistahes laadi kahju eest, mis tuleneb Üldtingimuste alla kuuluvates lepingutest või on nendega muul viisil seotud.

9.4 GPS EESTI OÜ vastutus ei saa mingil juhul olla suurem, kui ostutellimuse koguväärtus.

9.5 GPS EESTI OÜ ei saa mingil juhul vastutada üldtingimustele vastavatest lepingutest tulenevate kohustuste rikkumise eest juhul, kui  rikkumise põhjuseks on õnnetus ja/või vääramatu jõud, sh nt loodusõnnetused, terroriaktid, võrgu rikked ja/või elektrikatkestused.

 1. Teenuste peatamine

10.1 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse ilma eelneva teavituseta ajutiselt peatada Veebilehe kasutamine selleks ajaks, mis on tingimata vajalik tehnilise sekkumise jaoks, et pakutavate teenuste kvaliteeti parandada.

10.1 GPS EESTI OÜ võib mistahes ajal teenuse katkestada, kui selleks on õigustatud põhjus (turvalisuse või konfidentisaalsuse rikkumine või midagi muud), teavitades sellest Kasutajat.

 1. Müügimeetodite muutmine ja/või müügi lõpetamine Veebilehel

11.1 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse muuta veebilehel toodete müügimeetodeid ja/või lõpetada Veebilehel toodete müük

11.2 GPS EESTI OÜ ei saa mingil juhul vastutada Kasutaja ega kolmandate isikute ees selliste muudatuste eest ja/või, kui Veebilehel olevate toodete müük lõpeb.

 

 1. Veebilehe sisu ja intellektuaalse omandi õigused

12.1 Intellektuaalse ja/või tööstusliku omandi õigused Veebilehe sisule, näiteks teostele, piltidele, fotodele, dialoogidele, muusikale, helile ja videotele, dokumentidele, joonistele, joonistustele, logodele ja muule materjalile mistahes vormingus, sh menüüd, veebilehed, graafika, värvid, diagrammid, tööriistad ja sümbolid, ning Veebilehe enda kujundus, diagrammid, paigutus, meetodid, protsessid, funktsioonid ja tarkvara on GPS EESTI OÜ jt vastavate omanike ainuomand. Kujutiste paljundamine, muutmine, dubleerimine, kopeerimine, levitamine, müümine vm viisil kasutamine on keelatud, va juhul, kui selleks on eelnevalt antud GPS EESTI OÜ kirjalik luba. Samuti on keelatud kasutada Veebilehe sisu ärilistel ja/või reklaamiga seotud eesmärkidel.

12.2 Kõik muud eraldusmärgid, mis eristavad Veebilehel müüdavaid tooteid, on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid ja neid kasutab GPS EESTI OÜ litsentsi alusel ainuüksi toodete eristamiseks, kirjeldamsieks ja reklaamimiseks ning müügiks Veebilehel. Ülalnimetatud nõuetele mittevastavate ja volitamata kaubamärkide mistahes kasutamine on keelatud. Mingil juhul ei tohi kasutada Veebilehel mistahes eraldusmärki, et nende eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära kasutada või viisil, mis kahjustaks neid ja nende omanikke.

12.3 Kasutaja ei tohi mingil juhul Veebilehte muuta või kohandada GPS EESTI OÜ poolt kättesaadavaks tehtud materjale.

 

 

 1. Allahindluse kupongid

13.1 GPS EESTI OÜ pakub võimalust oma äranägemise järgi saada sooduskuponge. Sooduskuponge võib GPS EESTI OÜ  jagada oma tegelikele ja potentsiaalsetele klientidele reklaami või ärilistel eesmärkidel elektroonilisel või paberkandjal otse või kolmanda osapoole kaudu, nt sooduskuponge saab anda registreerimise ajal või pärast registreerimist ja olemasoleva Kasutaja poolt kutsutud uue Kasutaja esmakordse ostu tegemisel. Sooduskupongid annavad soodustuse saanud isikutele õiguse kasutada nendega seotud allahindlust, kusjuures piirangud kehtivad iga üksiku allahindluskupongi puhul.

13.2 Sooduskupongi kehtivus ja väärtus täpsustatakse vautšeri väljastamise ajal. Konkreetse pakkumise korral GPS EESTI OÜ pakutavate sooduskupongide korral ei saa neid vautšereid kasutada muude pakkumiste jaoks. Sooduskupongid tuleb igal juhul ära kasutada määratud tähtajaks.

13.3 Sooduskupongi ei saa üle kanda ega edasi teisele isikule anda. Sooduskupongid ei ole sularahaks konverteeritavad ega nende pealt ei koguta intressi.

13.4 Sooduskuponge ei saa kasutada saatekulude tasumiseks.

13.5 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse mitte vastu võtta sooduskuponge tellimustele, mille summa on väiksem kui sooduskupongi väljastamise ajal määratud miinimumsumma.

13.6 Juhul, kui sooduskupongi summa ületab ostusumma, ei hüvita GPS EESTI OÜ ega krediteeri ülejäänud summat kasutajale.

13.7 Juhul, kui kasutaja tellimus ületab sooduskupongi väärtuse, saab kasutaja summa vahe tasuda, kasutades selleks, tavapäraseid maksevahendeid, millel on viidatud artiklis 8.

13.8 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse tellimuse kohta aktsepteerida ainult ühte vautšerit.

13.9 Tagasisaatmise korral pärast taganemisõiguse kasutamist allahindluse kuponge ei tagastata.

 

 1. Isikuandmete töötlemine

„Privaatsusteatis“, mis on koostatud vastavalt art 13 seadusandliku dekreedi nr 30 juuni, 2003 a järgi (nn isikuandmete kaitse seadustik,), tuleb seadust nr 196 pidada üldtingimuste lahtamatuks osaks. Teabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta, mille klient esitas Veebilehel registreerimise ajal või ka hiljem isegi Veebilehe reserveeritud alale sisenemisel, vaadake palun pidevalt ajakohastatud versiooni Veebilehel oleva privaatsuspoliitika jaotises.

15 Veebilehe kasutustingimused

 

15.1 GPS EESTI OÜ on Veebilehe ja kogu selle sisu (nii tervikuna kui osadeks jaotatuna) ainuomanik, sh kuid mitte ainult, dokumentatsiooni, piltide, fotode, jooniste, logode, märkide, arvude, muusika, heldie, tarkvara, meetodite, protsesside, koodide, kirjutatud sisu, veebilehtede, sh menüüde ja nuppude. Veebilehel olevat materjali kaitsevad autoriõiguse, tööstusomandi õiguste, andmebaaside ja ebaausa konkurentsi tõestamise eeskirjad.

15.2 GPS EESTI OÜ on ka logo ja registreeritud kaubamärgi ametlik litsentsiaat.

15.3 Ilma Veebilehe omaniku GPS EESTI OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta on selle mistahes otstarbel ja mistahes vormis reprodutseerimine, muutmine, edastamine, uuesti avaldamine, edasisaatmine ja levitamine kolmandatele isikutele keelatud nii Veebilehel kui selle sisul, nii terves ulatuses kui osaliselt.

15.4 Veebilehele sisenemisel nõustuvad lõppkasutajad selgesõnaliselt, et kõigile Veebilehe kasutamisega seotud küsimustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused. GPS EESTI OÜ ei taga selle Veebilehe sisu vastavust teiste riikide seadustele. Lõppklientidel, kes otsustavad Veebilehele pääseda välisriikidest, on seetõttu kohustus kontrollida, kas Veebilehe sisu on nende riigis seaduslik ja nad vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest.

15.5 GPS EESTI OÜ on vastavalt tehnika tasemele ja liigile võtnud kasutusele kõik vajalikud ja mõistlikud ettevaatusabinõud, et tagada Veebilehel avaldatud teabe täpsus. Igal juhul keeldub GPS EESTI OÜ vastutusest mistahes trükivigade ja/või tehnilistest puuduste, ebatäpsuste eest, mis võivad sisalduda Veebilehel ja millega seoses pärast neist teavitamist on oodata nende parandamist.

15.6 GPS EESTI OÜ jätab endale õiguse Veebilehte igal ajal ja ette teatamata muuta ning ei vastuta Veebilehe tehnilistest põhjustest või lõppkliendi brauseri probleemidest, sh, kuid mitte ainult nn küpsiste desaktiveerimine, hüpikakende blokeerimine, javaskripti tarkvara keelamine vms.

15.9 GPS EESTI OÜ teatab lõppklientidele, et nad on vastavalt tehnika tasemele ja tehnoloogiale võtnud kasutusele kõik vajalikud turvameetmed, et tagada veebiliikluse ja elektroonilise side andmete terviklikkus ning viia riskid miinimumini a) andmete hävitamine või kaotsiminek, isegi juhuslik b) volitamata juurdepääs või c) töötlemine, mis pole isikuandmete kaitse seaduses lubatud ega vasta andmete kogumise eesmärkidele.

15.10 Interneti kaudu (sh e-posti teel) edastatava teabe turvalisus sõltub paljudest teguritest, mida GPS EESTI OÜ ei saa kontrollida. GPS EESTI OÜ ei saa seetõttu tagada ühegi elektroonilise side turvalisust ega konfidentsiaalsust ega vastuta lõpptarbija ees kahju eest, mille selline sidekatkestus on kliendile tekitanud või kuidas klient võib sellise suhtluse edastamise tagajärjel kannatada.

15.11 Veebilehele juurdepääsu saamisega kohustub lõppklient kontrollima, kas tema arvuti on varustatud lõikes 4 nimetatud eesmärkidel sobivate seadmetega, eriti perioodiliselt ajakohastatavate viirusetõrjesüsteemidega. Lõppklient kohustub ka kontrollima, kas tema süsteem on varustatud sobivate meetmete ja perioodiliselt ajakohastatud vastavate tehnikaalaste parimate teadmistega võrgus andmete edastamise turvalisuse tagamiseks.

 

16 Lõppsätted

 

Eeldused on Üldtingimuste lahutamatu osa. Parandusmeetmete kasutamata jätmine juhul, kui teine lepingupool või mõni lepingupool ei täida oma õigust, ei tähenda tulevikus sellest parandusmeetmest või õigusest loobumist.

Kõik muudatused tuleb teha kirjalikult lepingutühisuse karistuse vältimiseks.

 

 1. Kohaldatav õigus

Üldtingimusi ja nende alusel sõlmitud toodete ostu-müügilepinguid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.